Databeskyttelse
Daimler glæder sig over dit besøg på vores website og din interesse for vores virksomhed og vores produkter. Vi tager beskyttelsen af dine private data alvorligt og håber, at du føler dig godt tilpas ved besøg på vores internetsider. Beskyttelsen af din privatsfære ved håndtering af personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsgange. Vi behandler personrelaterede data, som indsamles ved besøg på vores websider, i henhold til de lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse i det land, hvori den ansvarlige kilde til de behandlede data har hjemme. Vores databeskyttelsespolitik retter sig i øvrigt efter de for Daimler gældende databeskyttelsesretningslinjer.

Daimler databeskyttelsesretningslinjer

Daimlers websider kan indeholde links til andre udbyderes websites, som denne databeskyttelseserklæring ikke omfatter.


Indsamling og behandling af personrelaterede data
Når du besøger vores website, gemmer vores webservere som standard bl.a. oplysninger om den browser og det operativsystem, du benytter, websitet, som du besøger os fra, websiderne, du besøger hos os, datoen for besøget, samt af sikkerhedsårsager, bl.a. for at kunne identificere angreb på vores websider, og i syv dage, den IP-adresse, du har fået anvist af din internetserviceudbyder. Med undtagelse af IP-adressen bliver personrelaterede data kun gemt, hvis du selv oplyser dem, f.eks. i forbindelse med en registrering, en brugeranalyse, en konkurrence eller ved gennemførelse af en ordre.


Brug og videregivelse af personrelaterede data og formålsbinding.
Daimler bruger kun dine personrelaterede data i nødvendigt omfang til den tekniske administration af websitet, kundeadministration, produktanalyser og marketing.

Personrelaterede data overdrages kun til statslige institutioner og myndigheder, når det er absolut påkrævet ifølge nationale lovmæssige bestemmelser. Vores medarbejdere, agenturer og forhandlere har fået pålagt tavshedspligt.


Valgmulighed
Vi vil bruge dine data til at informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og evt. udspørge dig herom. Det er selvfølgelig frivilligt at deltage i sådanne analyser. Hvis du ikke er indforstået med det, kan du til enhver tid meddele os dette, så vi kan blokere dataene. Yderligere oplysninger finder du på den pågældende webside.


Nyhedsbrev
På vores website kan der evt. abonneres på nyhedsbreve. De data, der oplyses ved nyhedsbrevstilmeldingen, bliver, hvis du ikke giver tilsagn om yderligere anvendelse, kun anvendt til afsendelsen af nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid opsige abonnementet via afmelderubrikken i nyhedsbrevet.


Central adgangsservice for Daimler AG
Med den centrale adgangsservice for Daimler AG kan du logge på alle websider og applikationer for Daimler-gruppen og dens produkter, som er tilmeldt denne service. Brugerbetingelserne i den centrale adgangsservice for Daimler AG kan du hente her:


Social plugins
Daimler anvender såkaldte social plugins (herefter kaldet knapper) til sociale netværk såsom Facebook, Twitter og Google+. 


Når du besøger vores website, er disse knapper som standard deaktiveret, dvs. at de ikke uden din medvirken sender data til de pågældende sociale netværk. Før du kan anvende disse knapper, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. Knappen
forbliver aktiv, indtil du igen deaktiverer den eller sletter dine cookies. Nærmere oplysninger om cookies fås i vores cookie-oplysninger.

Cookies
Oplysninger om vores cookies og deres funktioner finder du i vores cookie-oplysninger.


Efter aktivering oprettes der en direkte forbindelse til serveren i det pågældende sociale netværk. Knappens indhold overføres så fra de sociale netværk direkte til din browser og bliver af denne inkorporeret på websiden. Efter aktivering af en knap kan det pågældende sociale netværk allerede indsamle data uafhængigt af, om du interagerer med knappen. 

Hvis du er logget på et socialt netværk, kan dette forbinde dit besøg på websitet her med din brugerkonto. Ved besøg på andre Daimler-websites kan et socialt netværk ikke skabe forbindelse, før du også har aktiveret den pågældende knap dér. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke vil have, at dette forbinder data indsamlet ved besøg på vores website med dine lagrede medlemsdata, skal du inden aktivering af knappen logge af det pågældende sociale netværk. 

Vi har ikke indflydelse på omfanget af de data, som de sociale netværk indsamler ved hjælp af deres knapper. Dataindsamlingens formål og omfang og de sociale netværks videre behandling og anvendelse af dataene samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af din privatsfære
fremgår af databeskyttelsesoplysningerne i de pågældende sociale netværk.

Daimler bruger cookies til at optimere udformningen af sit websted og give dig oplysninger, der er tilpasset dine interesser og baseret på din brug. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies.

Analyse af brugerdata & interesserelaterede oplysninger​.
For at kunne registrere de besøgendes præferencer og særligt populære områder i vores internettilbud anvender vi produkter fra Adobe Analytics. På den måde kan vi mere målrettet tilpasse indholdet på vores internetsider til dine behov og dermed forbedre vores tilbud til dig.

For at kunne vise indhold tilpasset dine interesser og behov på Mercedes-Benz websider fra Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH samt fra autoriserede salgs- og servicepartnere (efterfølgende samlet kaldet „Mercedes-Benz webside“) anvender vi desuden såkaldte retargeting-teknologier. I den forbindelse gemmes din interesse for vores produkter og serviceydelser i cookies. Disse cookies aflæses ved besøg på Mercedes-Benz websider. Dette sker anonymiseret, dvs. at du ikke kan identificeres via retargeting. Hvis du ikke vil have, at Daimler indsamler, gemmer og analyserer oplysninger om dit besøg, og på Mercedes-Benz websider heller ikke vil informeres interesserelateret, kan du til enhver tid fremover fravælge dette (Opt-Out). For teknisk at kunne omsætte dit ønske sættes der en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie bruges udelukkende til at allokere dit ønske. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie at tekniske grunde kun kan anvendes i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller bruger en anden browser eller en anden computer, skal du igen foretage Opt-Out.

Klik her for at sætte Opt-Out-cookien


Brugsbaserede oplysninger (targeting og retargeting)
For at kunne tilpasse vores online-marketing (f.eks. bannerreklamer) på websiderne hos vores retargeting-partnere (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) mere målrettet efter dine behov og interesser gør vi ligeledes brug af såkaldte retargeting-teknologier. I den forbindelse gemmes din interesse for vores produkter og serviceydelser i cookies. Disse cookies udlæses og bruges ved besøg på andre websider, der arbejder sammen med vores retargeting-partnerne, for så vidt muligt at kunne informere dig interesserelateret. Dette sker anonymt, dvs. at du ikke kan identificeres via retargeting.

Hvis du ikke vil have, at Daimler og dets retargetingpartnere indsamler, gemmer og analyserer oplysninger om dit besøg, og tilpasser bannerreklamer efter dine interesser, kan du til enhver tid fremover modsige dig det (Opt-Out).

For teknisk at kunne omsætte dit ønske sættes der en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie bruges udelukkende til at allokere dit ønske. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie at tekniske grunde kun kan anvendes i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller bruger en anden browser eller en anden computer, skal du igen foretage Opt-Out. Du kan på den følgende webside administrere og deaktivere anvendelsen af cookies ved tredjepartsudbydere: 

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/


Sikkerhed
Daimler træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod adgang for uvedkommende. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


Oplysningsret
På opfordring oplyser Daimler eller Daimlers ansvarlige repræsentation så hurtigt som muligt skriftligt i overensstemmelse med gældende ret, om og hvilke personrelaterede data om dig der er gemt hos os. Hvis du er registreret som bruger, giver vi dig også mulighed for selv at se dataene og evt. slette eller ændre dem. Hvis der på trods af vores anstrengelser for dataintegritet og aktualitet er gemt forkerte oplysninger, vil vi korrigere dem på din opfordring.

Hvis du har spørgsmål med hensyn til håndteringen af dine personrelaterede data, kan du henvende dig til vores koncernansvarlige for databeskyttelse, som med sit team også er behjælpelig i tilfælde af forespørgsler, forslag eller klager.

Koncernansvarlig for databeskyttelse:

Hr. dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Tyskland